معرفی شرکت

واحد فناور پایشگران دانسته‌های زمین پارسیان در آذر ماه 1396 از سوی شماری از پژوهشگران دانشگاه شیراز و دانش آموختگان دانشگاهی راه اندازی گردید و کار خود را در پارک علم و فناوری فارس آغاز نمود. این واحد فناور کوشش دارد با بهره برداری از دانش بومی و بهره گیری از داده‌های زمینی (به ویژه گرید مبنا) و سنجش از دور خدمت رسانی نماید. مدیر عامل این واحد فناور آقای دکتر سید محمد جعفر ناظم‌السادات استاد تمام دانشگاه شیراز در رشته‌ی هوا و اقلیم شناسی می‌باشند. ایشان از اساتید پیش‌رو در اجرای طرح‌های محیط زیستی ملی و بین‌المللی هستند.

توانمندی‌ها
کشاورزی، آب و هوا و محیط زیست:

  • تهیه‌ داده، اطلاعات و نقشه از پدیده‌های آب و هوایی و اقلیمی مانند بارش، دمای هوا، دمای سطح زمین، باد، تبخیر، تعریق، بیلان آبی و سرمازدگی برای گستره‌های گوناگون در گذر زمان
  • تهیه‌ داده و نقشه‌ پدیده‌های اقلیمی و کارکردهای کلرفیلی دریاها به ویژه خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر
  • کمک به مکان یابی پروژه‌های کشاورزی، منابع آب، محیط زیست و صنعتی با توجه به شرایط اقلیمی و هواشناسی
  • مدل سازی‌های هیدرولوژیکی و زیست محیطی
  • تهیه نقشه از سنجه‌های مهم انرژی خورشیدی مانند انرژی دریافتی و برگشتی از زمین

سنجش از دور:

  • گردآوری و پردازش داده‌های ماهواره‌ای، انجام تصحیحات لازم و مدل سازی مورد نیاز برای آشکارسازی پدیده‌ها
  • پایش ماهواره‌ای برای برآورد مساحت و نیز ویژگی جنگل‌ها مراتع، سطح زیر کشت، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، پهنه‌های پوشیده از ریزگرد، زیستگاه‌های محیط زیست، منابع برفی، ابرها، بیابان‌ها، جزایر گرمایی و مقایسه زمانی آن‌‎ها
  • پایش ماهواره‌ای از آلایندگی هوا و ریزگردها در گستره شهر‌ها
  • تهیه نقشه از کاربردهای گوناگون زمین (پوشش سبز، آسفالت، ساختمان، آب و ...) در گستره کلان شهرها و شهرها

اعضای شرکت:
دکتر محمد جعفر ناظم السادات
دکتر محمد جعفر ناظم السادات

استاد بخش مهندسی آب و رئیس مرکز پژوهش‌های علوم جوی-اقیانوسی دانشگاه شیراز

کارنامه آموزشي و پژوهشي

Google Scholar

CV