راهنمای ایجاد فایل تاریخ

 1. فایل تاریخ باید با پسوند txt. ذخیره شود. می‌توانید برای ایجاد این فایل از نرم‌افزار Notepad کمک بگیرید.
 2. تاریخ ها باید با فرمت میلادی وارد شوند.
 3. در هر سطر فقط یک تاریخ قرار می‌گیرد و برای رفتن به سطر بعد از دکمه enter استفاده کنید.
 4. تاریخ در هر سطر با فرمت yyyymmdd قرار گیرد. از سمت چپ ابتدا سال سپس ماه و بعد از آن روز وارد شود. دقت کنید که روز و ماه 2 رقمی (01، 02 و ...) و سال 4 رقمی وارد شود. مثال:
  20150320
  20191115
 5. دقت کنید که ماه بین 1 تا 12 وارد شود و روزهای هر ماه به درستی وارد شوند.
 6. سطر خالی نداشته باشد.
 7. در انتهای فایل نیز سطرهای خالی ایجاد نکنید. به کمک دکمه backspace می‌توانید سطرهای خالی ایجاد شده را حذف کنید.