فرآورده‌ها و پردازش‌ها

سامانه پایش‌گران EIOC.ir کوشش دارد که دامنه گسترده‌ای از داده‌ها و دانسته‌های(اطلاعات) وابسته به دانش زمین را پردازش نموده در دسترس کاربران بگذارد. داده‌ها و دانسته‌های هواشناسی، اقلیم شناسی، هیدرولوژی و چرخش آب، داده‌های اقیانوس شناسی در بخش اقلیم دریا و نشان اقیانوس‌ها بر آب وهوای خشکی‌ها، پویایی پوشش گیاهی و کارکردهای کلروفیلی خشکی و دریا بخشی از این دامنه گسترده داده و دانسته را را پوشش می‌دهند.

کوشش بر آن است که نیاز کاربران این سامانه به گردآوری داده و ابزارهای پردازش این داده‌ها به کمترین اندازه برسد. با ساز و کار پیش بینی شده، فرآورده‌های سایت پایش‌گران پاسخ‌گوی نیازهای بسیاری از سازمان‌های دولتی و خصوصی در زمینه اجرای پروژه‌های گوناگون می‌باشد. در گام نخست دسترسی آسان و گسترده به داده‌های تاریخی و پردازش این داده‌ها به انجام می‌رسد. در گام‌های پس از این، به تولید مدل‌های پیش بینی اقلیمی بر پایه دانش بومی نگریسته خواهد شد.

برای اجرای بسیاری از انگاره‌های(طرح‌های) آبادانی و به‌سازی شهرها و روستاهای کشور، دسترسی به داده‌های جغرافیایی آن سرزمین سرنوشت ساز است. بدون دسترسی به این داده‌ها و کاربرد درست آن پروژه‌ها یا در هنگام ساخت با دشواری روبرو می‌شوند یا پس از پایان به‌سادگی فرو می‌ریزند. برای نمونه، هر فرد یا سازمانی که بخواهد پروژه آبادانی(عمرانی) کشاورزی و صنعتی درستی را در یک پهنه جغرافیایی به انجام برساند، نیازمند داده‌های هوا و اقلیم شناسی است. نگرش نادرست به چنین داده‌هایی آلودگی هوا در شهرها، طوفان گرد و غبار در شهرها و روستاها، رخداد سیلاب‌های ویرانگر، خشک شدن باغ‌ها و کشتزارها، سرمازدگی گسترده گیاهان و امواج گرما را در پی دارد. ساخت شهر و شهرک، بنای ساختمان، جاده، خیابان، پل، باغ، کشتزار و کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی همگی نیازمند داده‌های هوا شناسی و اقلیم شناسی است. از این میان، داده‌های بارش، دما و باد و زیر گروهه‌های آن‌ها بسیار بنیادین هستند. کوشش داریم تا دسترسی به چنین داده‌هایی را برای کاربران سایت آسان سازیم.

بهره گیری از داده‌ها و دانسته‌های ماهواره‌ای در ایران اندک است. کوشش داریم تا در آسان سازی دسترسی و پردازش این داده‌ها به‌ ویژه در بخش پویایی گیاهی و بیولوژیکی زمین، گام‌های ارزشمندی را به همراه شما برداریم. در بخش اقیانوس شناسی اقلیمی و بیولوژیک نیز داده‌های ارزشمندی در دسترس قرار خواهد گرفت.