چرایی کاربرد سایت پایش‌گران دانسته‌های زمین

پایگاه داده و نرم‌افزارهای وابسته به EIOC، آزمایشگاه پژوهشی پایش سامانه زمین نامگذاری شده است. برنامه داریم که داده‌ها و دانسته‌های (اطلاعات) ارزشمندی از سامانه کره زمین در بخش آب، خشکی و آتمسفر (هوا) را در این سامانه در کنار هم بگذاریم تا کاربران سایت، کره‌زمین و هر بخش از آن را همانند یک آزمایشگاه ببینند. ادامه مطلب ...

ویژگی‌های آزمایشگاه زمین (ویژه ایران)

دارای پایگاه داده از پراسنج‌های وابسته به سامانه زمین در خشکی، دریا و آتمسفر است. گروهه‌ای از داده‌های هوا و اقلیم‌شناسی، اقیانوس شناسی، محیط زیست همانند پوشش گیاهی در درون پایگاه داده جای داده شده‌اند. ادامه مطلب ...

فرآورده‌ها و پردازش‌ها

سامانه پایش‌گران EIOC.ir کوشش دارد که دامنه گسترده‌ای از داده‌ها و دانسته‌های(اطلاعات) وابسته به دانش زمین را پردازش نموده در دسترس کاربران بگذارد. داده‌ها و دانسته‌های هواشناسی، اقلیم شناسی، هیدرولوژی و چرخش آب، داده‌های اقیانوس شناسی در بخش اقلیم دریا و نشان اقیانوس‌ها بر آب وهوای خشکی‌ها، پویایی پوشش گیاهی و کارکردهای کلروفیلی خشکی و دریا بخشی از این دامنه گسترده داده و دانسته را را پوشش می‌دهند. ادامه مطلب ...

فرآورده‌های بارش

با نگرش به جایگاه برتر آب و بارش در زندگی انسان، داده‌های بارش تولید شده از سوی برترین مدل‌های جهانی در بانک داده سایت پایش‌گران دانسته‌های زمین قرار گرفت. افزون براین، نرم افزارهای گوناگونی ساخته شد تا این داده‌ها را با ریزبینی بالا پردازش نمایند. ادامه مطلب ...

راهنمای ایجاد فایل تاریخ

فایل تاریخ باید با پسوند txt. ذخیره شود. می‌توانید برای ایجاد این فایل از نرم‌افزار Notepad کمک بگیرید. ادامه مطلب ...