به درگاه دریافت و پردازش داده‌های باد و بارش ایران خوش آمدید.
  • گزینش مدل باد:

    گزینش سطح:
  • گزینش مدل بارش:
  • رزولوشن:
  • برون دادهای ترکیب باد و بارش:
  • روش گزینش پهنه جغرافیایی:

    (برای گزینش پهنه مورد نظر با ماوس روی نقشه کلیک کنید و بکشید و سپس کلیک کنید.)