به درگاه دریافت و پردازش داده‌های دمای سطح دریا ایران خوش آمدید.
  • گزینش ماهواره یا مدل:
  • رزولوشن:
  • برون دادهای دمای سطح آب دریا:
  • روش گزینش پهنه جغرافیایی:

    (برای گزینش پهنه مورد نظر با ماوس روی نقشه کلیک کنید و بکشید و سپس کلیک کنید.)