فرآورده‌های خشکی‌ها

در این بخش داده‌های بارش گریدبندی شده ‌که برون‌داد چند مدل جهانی هستند برای دوران پس از سال ۱۹۸۱ میلادی در دسترس شما قرار می‌گیرد. مدل، رزولوشن، پهنه جغرافیایی و بازه زمانی قابل گزینش هستند. درخواست شما می‌تواند در پیکر نقشه یا نمودار در دسترس شما قرار گیرد.

در این بخش فراسنج‌های زمینی در پیکر داده و محصولات فرآورده شده در دسترس کاربران خواهد بود. فراسنج‌هایی که در این بخش در دسترس کاربران خواهد بود دربرگیرنده بارش، تبخیر واقعی، تبخیر پتانسیل، ژرفای برف، ژرفای دریاچه‌‎ها، نم خاک در لایه‌های نزدیک به سطح زمین، فشار هوا در سطح دریا و نمایه شاخص سطح برگ هستند.